Over Kunst van het Geloven

Tweejaarlijkse kunstmanifestatie in/bij bijzondere kerken en kapellen in de gemeente Land van Cuijck.

Op initiatief van 4 Stichtingen in de voormalige gemeente Boxmeer startte in 2008 de manifestatie “Kunst van het Geloven” in 5 kapellen/kerken.

Een tweejaarlijkse tentoonstelling van kunst die past in de omgeving en een verbinding heeft met de functie die het gebouw had en/of heeft.

Elke Stichting had al tot doel aan het gebouw een min of meer culturele functie te geven en daarnaast het gebouw in stand te houden om het door te geven aan de komende generatie. Maar 4 kunnen meer dan één…

Waarom niet eens de koppen bij elkaar steken en kijken of er niet iets gezamenlijk in de gehele gemeente te organiseren valt. Toon Pijpers van de Kunstcommissie van “de Weijer” bleef het proberen en bij de discussie over de Cultuurnota van de gemeente Boxmeer kwam de Mariakapel met het initiatief. En zowaar: het resulteerde in de manifestatie: ‘KUNST VAN HET GELOVEN’

Elke Stichting wees een eigen vertegenwoordiger aan, die vormden tezamen de Kapellencommissie. Die commissie organiseerde op hun beurt weer de tweejaarlijkse tentoonstellingen, waarvan de laatste in 2020 was. De stichtingen hielden een vinger aan de pols. De vertegenwoordigers koppelen de zaken terug en de samenwerking is prima.

De 4 Stichtingen waren/zijn:

  • Stichting De Weijer, Boxmeer De ruimte was de kapel in de Weijer
  • Stichting Het Kloosterhuis, Sambeek. De grote kapel in het kloosterhuis.
  • Stichting Koningskerkje, Vierlingsbeek.
  • Stichting Mariakapel Holthees.
  • Op persoonlijk initiatief werd ook de Antonius en Nicolaaskapel in Groeningen meegenomen.

Er zijn wel enige veranderingen opgetreden. De Stichting de Weijer is opgeheven en daarmee verviel ook de taak van de Weijer kunstcommissie. Een goed alternatief is gevonden in de Nepomukkapel te Boxmeer. Een andere wijziging was de uitbreiding van de expositieruimte met de Sint Janstoren te Sambeek en sinds 2024 is tot slot de Sint Petrusbasiliek Boxmeer bij de expositie aangesloten. 

Inmiddels is ervoor gekozen de activiteiten onder te brengen in de nieuw gevormde Stichting Kunst van het Geloven. De relatie met de eerdergenoemde stichtingen is gebleven.

In 2024 wordt de Kunst van het Geloven voor de negende keer georganiseerd.