Mariakapel

Gegevens:

Website: https://mariakapel.nl/

Adres: Kapelstraat 1, Holthees 

Contactpersoon KvhG:

Jos Gerritsen

Achtergrondinformatie:

De kapel van Holthees heeft een lang en bewogen verleden achter zich. In 1464 wordt deze al beschreven als “Capella ten Hout, parochie de Vierlinxbeke”. In 1520 heet de kapel “capella in hole heze”. De devotie van Onze Lieve Vrouw van de Zeven Smarten vindt eveneens reeds zijn oorsprong in de 15e eeuw. Als een jeugdig persoon het Sacrament der Stervenden had ontvangen, trokken de familieleden en buurtbewoners naar de kapel van Holthees. Bij genezing schonk men als teken van dankbaarheid een zilveren schildje of een sieraad.

Tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1569-1648) mochten er in de kapel geen diensten worden gehouden. De kapel werd toen door Kasteel Macken als tiendschuur gebruikt. Later is de kapel door de katholieken in bezit genomen en in 1848 weer voor de godsdienst opengesteld.

In 1970 is de kapel op de Rijksmonumentenlijst geplaatst. Tot midden 1995 zijn er in de kapel nog zondagse kerkdiensten gehouden.

Nadat het Bisdom ‘s-Hertogenbosch had besloten de kapel aan de eredienst te onttrekken, heeft het Kerkbestuur in 1999 de kapel overgedragen aan de Stichting Mariakapel Holthees en deze is gestart met een grondige restauratie, die mogelijk werd gemaakt door subsidies van Rijksmonumentenzorg en de gemeentelijke overheid.

Op 20 en 21 mei 2000 is de kapel weer feestelijk geopend; de devotiekapel werd ingezegend door Mgr. A. Hurkmans, bisschop van ‘s-Hertogenbosch.

Interieur:

De expositieruimte van de Mariakapel bestaat uit een ruimte met stenen vloer die in twee treden overloopt naar een wit gemarmerd met gouden accenten voorzien altaarstuk ter eren van Maria. De hoge ramen in de witte muren van de Mariakapel schijnen elk uur van de dag een ander licht op de kapel. De muren worden verder gekenmerkt met nissen die zich recht onder de ramen bevinden. 

Er is een koor aanwezig in de kapel dat kan worden bereikt via een trap.

Het meubilair van de kapel bestaat uit stoelen die in rijen zijn opgesteld, die gemakkelijk kunnen worden verwijderd.