Het eerste lustrum

De tweejaarlijkse manifestatie van Kunst in kerken en kapellen in de gemeente Boxmeer beleeft alweer haar 5e editie.

Dit lustrum is de aanleiding om medewerking te zoeken met andere kunstinstellingen. We hoeven daarvoor niet ver te gaan. Over de grens vinden wij kunstenaar Dini Thomsen, die al veel manifestaties heeft georganiseerd en haar medewerking nu ook hier wil verlenen. Maar ook vanuit de eigen regio verlenen het Religieus Museum Uden en het center for contempory art Odapark Venray, gaarne hun medewerking.

Geweldige instellingen waarvan de curatoren l vele malen verrassende tentoonstellingen hebben georganiseerd. U kunt het zien, het leidt tot een bijzondere expositie waarbij de kunstenaars zich hebben laten inspireren door de historische ruimte. In Vierlingsbeek hebben we een alternatieve ruimte gevonden; de biologische tuin van de familie Siebers, direct achter de verscholen Joodse begraafplaats.

Dank aan de verleners van de ruimtes, de subsidieverstrekkers, de curatoren van het Odapark: Marijke Cieraad, het Religieus Museum: Wouter Prins en Dini Thomsen die de coördinatie van de bijdrage vanuit de Duitse regio voor haar rekening neemt. Maar bijzondere dank aan de belangeloze medewerking van de acht kunstenaars. Zonder hen had deze manifestatie niet tot stand kunnen komen. We hopen dat u allen komt kijken en dat u zich door de prachtige kunst in fraaie ruimtes laat inspireren.

Namens de commissie Kunst van het Geloven, Willem den Hartigh