De Sint-Janstoren

Gegevens

Adres: Grotestraat 63, Sambeek

Contactpersoon KvhG:

Leo Kranendonk

Achtergrondinformatie:

De Sint-Janstoren in Sambeek is een van de oudste bouwwerken van de regio. In 1486 werd met de bouw ervan begonnen, in 1532 was de toren gereed.

Rampen en oorlogsgeweld zijn de toren in zijn nu 526-jarig bestaan niet bespaard gebleven. In 1702 sloeg de bliksem in het circa 47 meter hoge gebouw. Niet alleen de toren zelf brandde uit, ook de kerk die er tegenaan stond liep zware schade op. Pas in 1739 kon de toren worden hersteld. De kerk stond er troosteloos bij tot ongeveer 1800.

In september en oktober 1944 probeerden Duitse militairen de Sint-Janstoren op te blazen. Dat lukte echter niet. Wel kwamen er in de vier muren grote scheuren van boven naar beneden. In de jaren na de Tweede Wereldoorlog is de toren bij twee restauraties weer in oude luister hersteld. In 2012 is er een nieuwe grootscheepse restauratie uitgevoerd.

Elk jaar opnieuw, bij het aanbreken van de zomer versieren inwoners van Sambeek hun woningen met zelf vervaardigde kransen of trossen van bloemen. Deze zogeheten Sint Janskransen of -trossen worden elk jaar vlak vóór het feest van Johannes de Doper op het kerkplein aan de voet van de toren gewijd. Het maken en wijden van Sint Janskransen is in 1936 door de toenmalige pastoor Jan van Berkel ingevoerd en een mooie traditie is daardoor behouden.