Ans Verdijk

verdijk-ansĀ (beeldvreter, trotse moeder, idealist, doorzetter, organisator en verbinder)
Definitie: onderzoekend, humoristisch en individualist.

“Ik herstel de katholieke beelden niet naar waarheid, maar naar de nieuwe waarheid die er zou kunnen zijn.”

In trance