Judith Steenbrink en Tineke Steenbrink

Agenda

KUNST
Expositie Kunst van het Geloven: 25 –  26 augustus, 1 – 2 en 8 – 9 september 2018
Openingstijden: 11.00 tot 17.00 uur.

Opening: 24 augustus 2018, 19.30 uur.

MUZIEK
Ochtendglorenconcert: 26 augustus 2018, aanvang 06.00 uur (ochtendgloren!!) m.m.v. Judith Steenbrink en Tineke Steenbrink in de kapel van Het Kloosterhuis te Sambeek.

Na afloop gezamenlijk ontbijt.  Entree: vrijwillige bijdrage.

TAPIJT VAN VREDE 
9 september: Marianne van Heeswijk start het Tapijt voor de Vrede.
Bezoekers worden uitgenodigd hier aan deel te nemen.

ATELIERBEZOEK
Open atelier en restauratiewerkzaamheden.  Gedurende de hele expositie geeft Jitske van Groenland (conservator van schilderijen) tekst en uitleg over restauratie van schilderijen in “de Vrijthof” te Vierlingsbeek.